kinnigolichurch

June 19, 2023

ಹೆನ್ರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (69)

ಹೆನ್ರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಪ್ರಾಯ್ 69) ಪತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಚೊ, ಸಾ೦ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ.( 19 - 06-23) ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 3, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್