July 6, 2024

Apolin Pinto (87)

ಅಪೊಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಪತಿಣ್ ದೆ| ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಅವಯ್ : ಸ್ಟೇನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪಿಂಟೊ ( ಹಾಲ್ ಮೆನೇಜರ್), ಪ್ರಾಯ್ 87 ವರ್ಸಾಂ, ಸಾಂ ತೊಮಾಸ್ ವಾಡೊ, 05.07.2024ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
June 28, 2024

Pascal Mendonca (87)

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ, ಪತಿ: ದೆ| ಸೆಲಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಚೊ. ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ. ಪ್ರಾಯ್: 87 ವರ್ಸಾ. 28-06-2024 ವೆರ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಮರಾ (01-07-2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ 4 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾ- ಬಲಿದಾನ್ ಸವೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲಿ.
May 28, 2024

Leena DSouza (69)

ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪತಿಣ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ(69 ವರ್ಸಾಂ) Flat no. 204, Diya Residency (ದಿಯಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ), ಕೊಂಡಿಪಲ್ಕೆ, ತುಡಾಮ್, ಪೊಂಪೈ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (28.05.2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಅನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ.
May 19, 2024

Alice Miranda(87)

ಆಲಿಸ್ ಮಿರಾಂದಾ, (87 ವರ್ಸಾಂ) ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸೊಮಾರಾ (20.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.