May 28, 2024

Leena DSouza (69)

ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪತಿಣ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ(69 ವರ್ಸಾಂ) Flat no. 204, Diya Residency (ದಿಯಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ), ಕೊಂಡಿಪಲ್ಕೆ, ತುಡಾಮ್, ಪೊಂಪೈ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (28.05.2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಅನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ.
May 19, 2024

Alice Miranda(87)

ಆಲಿಸ್ ಮಿರಾಂದಾ, (87 ವರ್ಸಾಂ) ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸೊಮಾರಾ (20.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
May 6, 2024

Wilfred Vincent Dmello (67)

ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ (67 ವರ್ಸಾಂ) ಪೂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಿಚೊ ಅನಿಂ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಿಚೊ ಪತಿ, ವೆಲಾಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಾ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ 07.05.2024 ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಅನಿಂ ಚಾರ್ ವರಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ
May 3, 2024

Mary Lilly Matias (82)

ಮೇರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮಥಾಯಸ್, (82 ವರ್ಸಾಂ) ದೆ. ಪೀಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಮಾರಾ (06.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 10.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್
May 2, 2024

Sr. M Carmencita (85)

ಆಮ್ಚಾ ಮೇರಿವೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಸಿ. ಕಾರ್ಮೆನ್ಸಿಟಾ ಬಿ. ಎಸ್. (85 ವರ್ಸಾಂ) ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ (03.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.455ಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.15ಕ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಸವೆಂ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಕುಡಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ