ಉಜ್ವಲ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ


      ಮೊಗಾಚಾಂನೊ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಜಾಗೃತ್ ಆನಿ ಸಬಲೀಕರಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದರ‍್ನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫರ‍್ಗಜೆಂತ್ 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಜ್ವಲ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ. ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ 23 ರ‍್ಸಾಂಚೆ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಮಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಸುಮಾರ್ 45 ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

      ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಜೂನ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ‘ಉಜ್ವಲ್’ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

ಅತ್ಮೀಕ್ ನರ‍್ದೇಶಕ್ : ಬಾಪ್ ಜೆ. ಜೆ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ
ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ : ಬಾಪ್ ಡೇನಿಯಲ್
ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಸಚೇತಕಿ : ಸಿ| ಅಗ್ನೇಸಿಯಾ
ಸಿ| ರೋಚ್‌ಲಿಟಾ, ಸಿ| ಶುಭಾ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಮಥಾಯಸ್
ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ ಸಂಸ್ಥಾö್ಯಚೆ ನರ‍್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ:
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಮತಾಯಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ -  ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ
ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ -  ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಲೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಸಹಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ -  ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ
ಖಜಾನ್ದಾರ್  - ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಾವೊ
ಸಹಖಜನ್ದಾರ್ -  ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜ


      ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ ಸವೆಂ 10 ಜಣಾಂಚೊ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಘಚೆ ಹುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ರ‍್ತಾತ್. ರ‍್ಯೇಕ ಮಹಿನ್ಯಾಚ ದುಸ್ರಾö್ಯ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ೫ ವರಾರ್ ಇರ‍್ಜಿಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಜಿವಾಳ್ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಮಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.
      ಗೆಲೆತ್ಯಾ 23 ರ‍್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಲಾÊಕಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್, ಕೃಷಿ, ಭರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್, ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾಕ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸವೆಂ ರ‍್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಭೆಟ್. ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಏಡ್ಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಚಲಿಯಾಂಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಮೇ ೨೯, ಸುಮಾರ್ ೧೫೦ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂರ‍್ಭಿ ಕೋಣ್‌ಂಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭೆಟ್ ರ‍್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ತಾಂಕಾ ರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಚೆ ವಸ್ತು, ರ‍್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲಾ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂರ‍್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಮಾತೆರ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರ‍್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ರ‍್ಯೊ ದೋನ್ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟ್  ಆಮಿಂ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಕಾ ಆಸಾ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘ ಸವೆಂ ರಗ್ತಾದಾನ್ ಶಿಬಿರ್, ಈಸ್ಟರ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ರ‍್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಬೂಕ್ ಸೇಲ್ ರ‍್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ವೆಳಾ ಆಮಿಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರಾಂದುನ್, ವಿಕೊನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರ‍್ಜೆವಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾö್ಯತ್. 8 ಥಾವ್ನ್  ಪಿಯುಸಿ ರ‍್ಯಾಂತ್ಲಾö್ಯ ಭರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೋಗ್, ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆನಿ ಸಂರ‍್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ರ‍್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾ ರ‍್ನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಚಾö್ಯಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ೧೨೫ ವ್ಹಡಾ ಆನಿ ಲ್ಹಾನಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.
      ಇಗರ್ಜ್ ರಿನೋವೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲಾö್ಯ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇರ‍್ಜೆಚೆ ಆಲ್ತಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಾö್ಯಂವ್. ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಆಮಿಂ ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ರ‍್ನ್ ಆಸಾಂವ್.
ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಭರ‍್ಗ್ಯಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್, ಪ್ರೀತಿ ಸದನಾಚ್ಯಾ ಭರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಖೆಳಾವ್ನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಥೊಡಿ ವೊರಾವಿ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿಂ ಭರ‍್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತಿಚ್ಯಾ ೫ ರ‍್ಸಾಂಚೆ ಅವ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ರ‍್ಜಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ತಿಚೊ ರ‍್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್, ರ‍್ಯೆಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಫರ‍್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಚಿ ಫರ‍್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಸಿಕ್ವೇರ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಫರ‍್ಗಜೆಂತ್ ತಿಚಿ ಸೆವಾ ತಿ ರ‍್ಪೂರ್ ರಿತಿನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಸಾಂದೆ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಫರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆ ಸಾಂದೆ (ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಗರ‍್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥಾö್ಯಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್).


2019-20
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಫರ‍್ನಾಂಡಿಸ್
ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ : ಸಂಗೀತಾ
ಸಹಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ : ಪ್ರೀಮಾ ಡಿಸೋಜ
ಖಜಾನ್ದಾರ್ : ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕಮಟಿ ಮೆಂರ‍್ಸ್ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂದೆ : ಗ್ರೇಸಿ ಫರ‍್ನಾಂಡಿಸ್, ಗ್ರೇಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಡ್ನಾ, ಅನಿತಾ, ಲೋನಾ
      2018-2021 ರ‍್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ನರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರ‍್ಯೇಕಾ ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ರ‍್ಯೇಕಾ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರ‍್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್, ಮರ‍್ಗರ‍್ಶನ್ ಆನಿ ರ‍್ಬೆಸ್ತ್ ರ‍್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್‌ಬಾಪ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಸ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಂತ್ ತರೀ ತಾಂಚೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಆಮ್ಚಾ ರ‍್ವಾಂ ರ‍್ಫೆನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
      2020 ಮರ‍್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ೮ ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕೇಕಾ ಫರ‍್ಗಜೆಕ್ ಎಕೆಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ “ಮನ್ಶಾö್ಯ ಜಿವಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್” ಭೋವ್ ರ‍್ಥಾಭರಿತ್ ಅಪರ‍್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರರ‍್ಶಿತ್ ರ‍್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಜ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ.
      ರ‍್ಯೆಕಾ ರ‍್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಪಯ್ಲಾö್ಯ ದಿಸಾ ಕಣ್ಶಿಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಲಿತುಜಿ, ಕಣ್ಶೆಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಭರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಾ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾ ಸಂರ‍್ಭಿ ರಾಂದ್ಚಾö್ಯಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ರ‍್ತಾಂವ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಮಿಂ ಖೆಳ್ಳಾö್ಯಂವ್. ಪುತ್ತೂರ್ ಟೀಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಾö್ಯಂಚೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟೆçÃಶನ್ ಆಸಶಾ ರ‍್ನ್ ರ‍್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕರವ್ನ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ.
      2022-23 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿಂ ಫರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿಸಾ, ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ.
      ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ 60 ರ‍್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಕೇಕ್ ಕಾರ‍್ನ್ ತಾಂಚಾ ಸಂತೊಸ್ ಕೆಲಾ. ಆಮಿಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಾö್ಯಂವ್.

ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಡ್ನಾ ಡಿಸೋಜ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿಸೋಜ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಅರಾನ್ಹ - ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೆರಾವೊ - ಸಹ ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ - ಖಜಾನ್ದಾರ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಫರ‍್ನಾಂಡಿಸ್ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ
ನಿಕಟ್ ಪರ‍್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.
      ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ದೆವಾಧೀನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಸ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊನ್ ರ‍್ಯೆಕಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಬರೆಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ತಾಂಚಾ ಆತ್ಮಾಂ ಪಾಸತ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೇಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಾö್ಯಕ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ದೆ| ಡೊರೊತಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮಾö್ಯಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
      2020 ಆನಿ 2021 ರ‍್ಸಾಚೆ ಮರ‍್ಚ್ ಆನಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೊರೊನಾ ರ‍್ವಿಂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಮಾತ್ಯೊ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ವಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. 2021ವ್ಯಾ ರ‍್ಸಾ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಲಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ.
      ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಮಿಂ ಭಿತರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಾö್ಯಂವ್. ಆಸ್ತಾಂ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಹ್ಯಾ ರ‍್ಸಾ ಆಮಿಂ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ರ‍್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರ‍್ವಾಂಕ್ ಪಿಂಜ್ರಾö್ಯಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಪರಿಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ದೀಸ್ ಆಮಿಂ ಉಡುಪಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ರುಸಿನ್‌ಂತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕೆಲೆಂ.
      ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮರ‍್ಚ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಿತರ‍್ಜೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ರ‍್ಗಾಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರ‍್ಸಾಚಿ ಬರಿ ಏಕ್ ಸರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.
      ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಆತ್ಮೀಕ್ ನರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫರ‍್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆತಾಂ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಜೋಯಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಸಚೇತಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೇರಿವೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ರ‍್ಮ್ಭಯ್ಣಿಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ| ಆಗ್ನೇಸಿಯಾ ಸಚೇತಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೂಕಸ್ ಲೋಬೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್ ದೀಪಕ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪ್, ಹಾಂಚಾ ರ‍್ವಾಂಚೆ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮರ‍್ಗರ‍್ಶನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ 23 ರ‍್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ ಆನಿ ರ‍್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ನಿಸ್ವರ‍್ಥಿ ಸೆವೆಕ್ ರ‍್ವಾಂಚೆ ರ‍್ಫೆನ್ ಅಬಾರ್ ಮಾನ್ತಾಂ ಆನಿ ಅಭಿನಂಧನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.
      ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮುಕಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲಾö್ಯಕ್ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫರ‍್ಗಜ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ