August 21, 2023

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ವರ್ದಿ

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್: ಜೂನ್ 11, 2023ವೆರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಅಬ್ರೆವೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.
August 10, 2023

ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ – ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ವರ್ದಿ

ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ - ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ವರ್ದಿ : ನಿತ್ಯಾದರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಸಂದರ್ಭಿ ಜೂನ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮತಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ 11:30 ವರಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊಂವ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಮ್ಲಾö್ಯಂವ್.
July 25, 2023

Environmental Protection, Livestock Protection, Agriculture and Rainwater Harvesting Information Programme

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆನೀರು ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾ.ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ.