kinnigolichurch

August 16, 2023

Frederick D’Souza(66)

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೋಜ (66 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಮಕ್ರೀನಾ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಚೊ (C/o Rudy George & Veera Abreo), Navodaya Nagar, Kapikad - ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಆಜ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ.
August 14, 2023

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೊಗಳ್ ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೊಗಳ್ ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್
August 14, 2023

ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 13, 2023ವೆರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾ ತರ್ಫೆನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊನ್ ಕರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿA ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಿ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾಢರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲಿ.
August 10, 2023

ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ – ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ವರ್ದಿ

ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ - ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ವರ್ದಿ : ನಿತ್ಯಾದರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಸಂದರ್ಭಿ ಜೂನ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮತಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ 11:30 ವರಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊಂವ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಮ್ಲಾö್ಯಂವ್.
August 10, 2023

John William Aranha(86)

ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಅರಾನ್ಹಾ (ಪ್ರಾಯ್ 86) ಪತಿ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಅರಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಅರಾನ್ಹಾ , ಪೊಂಪೈ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
August 3, 2023

Maurice Barboza(75)

ಮೌರಿಸ್ ಬರ್ಬೊಜಾ (ಪ್ರಾಯ್ 75) ಪತಿ ಜಾನೆಟ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಆನಿ ಭಾವ್ ಫಾ| ಜೆರೋಮ್ ಬರ್ಬೊಜಾಚೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.