kinnigolichurch

September 5, 2023

Prescilla Lucy D’Cunha(61)

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಲೂಸಿ ಡಿಕುನ್ಹಾ(ಪ್ರಾಯ್ 61) ಪತಿಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಧು ಸ್ಟೇಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ( 09.09.23) 10:00 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
August 29, 2023

Victor Pereira(82)

ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ (82 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಅನ್ನೀ ಕ್ಲೇರ ಪಿರೇರಾ ಹಿಚೋ, ಜುವಂವ್ ಬೋಸ್ಕೊ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ (ವೀರಾ ಐಡ ಪಿಂಟೊಚಾ ಘರಾ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
August 21, 2023

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ವರ್ದಿ

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್: ಜೂನ್ 11, 2023ವೆರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಅಬ್ರೆವೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.