September 1, 2023

Lift Inauguration at St. Mary’s Central School

Lift Inauguration and blessing at St. Mary's Central School Kinnigoli.
September 1, 2023

Nativity feast 2023 – the first day of novena

The Novena at Immaculate Conception Church in Kinnigoli commenced with a charming tradition of showering flowers upon the infant Mary, overseen by Parish priest Fr. Faustine Lobo.
August 29, 2023

Victor Pereira(82)

ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ (82 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಅನ್ನೀ ಕ್ಲೇರ ಪಿರೇರಾ ಹಿಚೋ, ಜುವಂವ್ ಬೋಸ್ಕೊ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ (ವೀರಾ ಐಡ ಪಿಂಟೊಚಾ ಘರಾ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
August 27, 2023

Cross, Bible and Marian Articles Exhibition

Cross, Bible and Marian articles Exhibition at Immaculate Church Kinnigoli (26th to 27th August 2023)
August 21, 2023

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ವರ್ದಿ

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್: ಜೂನ್ 11, 2023ವೆರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಅಬ್ರೆವೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.
August 16, 2023

Frederick D’Souza(66)

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೋಜ (66 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಮಕ್ರೀನಾ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಚೊ (C/o Rudy George & Veera Abreo), Navodaya Nagar, Kapikad - ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಆಜ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ.