News – Page 4 – Kinnigoli.com

 5,860 total views

November 20, 2019

Besp 2019

 5,860 total views
November 20, 2019

Confraternity Sunday 2019

 5,752 total views
November 10, 2019

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉಬಾರ್ಲಿ

Photo Credits: Jerry Photographer  6,537 total views
November 9, 2019

cemetery Blessing

 6,900 total views
November 9, 2019

Catechism Teachers Day

 4,750 total views
November 9, 2019

First Holy Communion

 7,117 total views
November 9, 2019

jeevan jyothi camp 2019

 4,709 total views,  2 views today
November 9, 2019

Feast- Vincent Paul Association

 3,607 total views
November 9, 2019

Bible Quiz Competition

 5,905 total views