News – Page 5 – Kinnigoli.com

 5,087 total views,  2 views today

September 27, 2019

ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ – ವಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ – ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮ್ಚೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್

ಲೇಖಕ್ *ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ‘ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್’ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಮಾಸಿಕ್ ಪತ್ರ್ ‘ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ – “ಬೊಕ್ಡೇನ್ ಆಪ್ಡಿನಾತ್ಲೊಲೊ ಪಾಲೊ ನಾ, ಸರ್ವಜ್ನಾನ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ನಾ.” ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ […]
September 24, 2019

Kinnigolians get together in Dubai on 20.09.2019

Kinnigolians joined in large numbers at Creek Park on 20.09.2019 in the evening. Nearly 85 people –children, young and old alike joined together as a big […]
September 19, 2019

tug of war competition 2019

Pic Credits: Jerry Photographer  6,354 total views,  2 views today
September 17, 2019

Monthi Feast Sports – 2019

Pic Credits: Jerry Photographer  6,356 total views
September 9, 2019

monthi feast celebration 2019

Pic Credits: Lionel Kinnigoli  4,180 total views,  2 views today
September 9, 2019

Teachers Day celeberation by ICym

 7,301 total views
August 21, 2019

Altar Boys & Marian Sodality Day 2019

18 August 2019  5,740 total views
August 21, 2019

Birthday Celebration of REv Fr Rupesh Tauro

14 August 2019 The 30th birthday of our Assistant Parish Priest Rev. Fr Rupesh Raveen Tauro was celebrated on 14th August. Rev. Fr Rupesh Tauro celebrated […]
August 20, 2019

Cooking without Fire Competition 2019

ICYM Kinnigoli unit organised inter ward “Cooking without fire” competition for the parishioners on Thursday, 15th August 2019 at 3:00 pm in Kinnigoli Church Hall. Rev. […]