March 4, 2024

How to be Responsible Parents

The Ujwal Women's Association organized an event titled "How to be Responsible Parents" on March 3, 2024, at 5:30 PM. The speakers for the event were Dr. Roshan Monteiro, Assistant Professor at St. Aloysius, Mangalore, and Smt. Lydiya Lobo. Both speakers delivered insightful talks on the subject.
February 25, 2024

Christian Education Day 2024

Christian education seeks to develop in growing persons an understanding and appreciation of the personality, life, and teachings of Jesus to lead them to better personal experience. Christian education seeks to develop in growing persons a progressive and continuous development of Christian character.
February 12, 2024

Ignatius Robert Dmello (68)

ಇಗ್ನೆಸಿಯಸ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ (ಪ್ರಾಯ್ 68) ಪತಿ ಕ್ಲೇರಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸಾಂ ಮಿಗೆಂಲ್ ವಾಡೊ, ಆಜ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (12.02.24) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್..