August 29, 2023

Victor Pereira(82)

ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ (82 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಅನ್ನೀ ಕ್ಲೇರ ಪಿರೇರಾ ಹಿಚೋ, ಜುವಂವ್ ಬೋಸ್ಕೊ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ (ವೀರಾ ಐಡ ಪಿಂಟೊಚಾ ಘರಾ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
August 21, 2023

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ವರ್ದಿ

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್: ಜೂನ್ 11, 2023ವೆರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಅಬ್ರೆವೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.
August 16, 2023

Frederick D’Souza(66)

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೋಜ (66 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಮಕ್ರೀನಾ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಚೊ (C/o Rudy George & Veera Abreo), Navodaya Nagar, Kapikad - ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಆಜ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ.
August 14, 2023

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೊಗಳ್ ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೊಗಳ್ ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್
August 14, 2023

ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 13, 2023ವೆರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾ ತರ್ಫೆನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊನ್ ಕರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿA ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಿ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾಢರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲಿ.