Parish News

August 1, 2023

ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ

ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಆಯೋಗ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರ‍್ಯಾಗಾರ್ ಜುಲಾಯೆಚ್ಯಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
July 24, 2023

Ignatius Aranha (84)

ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಅರಾನ್ಹಾ (ಜಲ್ಮ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 14, 1939), ಪತಿ ದೆ. ವೆರೋನಿಕಾ ಅರಾನ್ಹಾ ಹಿಚೊ, ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲಾ. ತಾತಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
July 16, 2023

Sunitha Lobo(51)

Mrs. Sunitha Lobo w/o Late Denis DSa and Sister of Wilson Lobo & Sr. Saritha Lobo of Fatima Ward expired today afternoon, 16th July. May her soul rest in peace.
July 9, 2023

Remedia D’Souza(75)

Remedia D'Souza, D/o David Tellis and W/O Diago D'Souza of 75 years of age living in Churchgate Flat No. 311 (Holy Family ward) passed away.
July 2, 2023

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ(67)

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ (ಪ್ರಾಯ್ 67) ಪತಿ ಡಯಾನಾ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಿಚೊ, ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ( 03.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 29, 2023

Govlik Bheti

Govlik Bheti