August 14, 2023

ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 13, 2023ವೆರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾ ತರ್ಫೆನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊನ್ ಕರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿA ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಿ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾಢರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲಿ.
August 10, 2023

ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ – ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ವರ್ದಿ

ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ - ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ವರ್ದಿ : ನಿತ್ಯಾದರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ರ‍್ಚಾö್ಯ ಸಂದರ್ಭಿ ಜೂನ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮತಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ 11:30 ವರಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊಂವ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಮ್ಲಾö್ಯಂವ್.
August 10, 2023

John William Aranha(86)

ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಅರಾನ್ಹಾ (ಪ್ರಾಯ್ 86) ಪತಿ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಅರಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಅರಾನ್ಹಾ , ಪೊಂಪೈ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
August 3, 2023

Maurice Barboza(75)

ಮೌರಿಸ್ ಬರ್ಬೊಜಾ (ಪ್ರಾಯ್ 75) ಪತಿ ಜಾನೆಟ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಆನಿ ಭಾವ್ ಫಾ| ಜೆರೋಮ್ ಬರ್ಬೊಜಾಚೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
August 1, 2023

ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ

ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಆಯೋಗ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರ‍್ಯಾಗಾರ್ ಜುಲಾಯೆಚ್ಯಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
July 25, 2023

Environmental Protection, Livestock Protection, Agriculture and Rainwater Harvesting Information Programme

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆನೀರು ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾ.ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ.