May 6, 2024

Wilfred Vincent Dmello (67)

ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ (67 ವರ್ಸಾಂ) ಪೂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಿಚೊ ಅನಿಂ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಿಚೊ ಪತಿ, ವೆಲಾಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಾ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ 07.05.2024 ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಅನಿಂ ಚಾರ್ ವರಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ
May 3, 2024

Mary Lilly Matias (82)

ಮೇರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮಥಾಯಸ್, (82 ವರ್ಸಾಂ) ದೆ. ಪೀಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಮಾರಾ (06.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 10.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್