September 5, 2023

Prescilla Lucy D’Cunha(61)

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಲೂಸಿ ಡಿಕುನ್ಹಾ(ಪ್ರಾಯ್ 61) ಪತಿಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಧು ಸ್ಟೇಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ( 09.09.23) 10:00 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
August 29, 2023

Victor Pereira(82)

ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ (82 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಅನ್ನೀ ಕ್ಲೇರ ಪಿರೇರಾ ಹಿಚೋ, ಜುವಂವ್ ಬೋಸ್ಕೊ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ (ವೀರಾ ಐಡ ಪಿಂಟೊಚಾ ಘರಾ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
August 16, 2023

Frederick D’Souza(66)

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೋಜ (66 ವರ್ಸಾಂ), ಪತಿ ಮಕ್ರೀನಾ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಚೊ (C/o Rudy George & Veera Abreo), Navodaya Nagar, Kapikad - ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಆಜ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ.
August 10, 2023

John William Aranha(86)

ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಅರಾನ್ಹಾ (ಪ್ರಾಯ್ 86) ಪತಿ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಅರಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಅರಾನ್ಹಾ , ಪೊಂಪೈ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
August 3, 2023

Maurice Barboza(75)

ಮೌರಿಸ್ ಬರ್ಬೊಜಾ (ಪ್ರಾಯ್ 75) ಪತಿ ಜಾನೆಟ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಆನಿ ಭಾವ್ ಫಾ| ಜೆರೋಮ್ ಬರ್ಬೊಜಾಚೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
July 24, 2023

Ignatius Aranha (84)

ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಅರಾನ್ಹಾ (ಜಲ್ಮ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 14, 1939), ಪತಿ ದೆ. ವೆರೋನಿಕಾ ಅರಾನ್ಹಾ ಹಿಚೊ, ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲಾ. ತಾತಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.