Mass Timings

  • 7am - 8am & 10am - 11am
  • 4pm - 5pm
  • 6:30am - 7am

Office Timings

  • Holiday
  • 9am - 12:30pm & 2:30pm - 5:30pm
  • 9am - 12:30pm & 2:30pm - 5:30pm

Daily News

July 6, 2024

Apolin Pinto (87)

ಅಪೊಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಪತಿಣ್ ದೆ| ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಅವಯ್ : ಸ್ಟೇನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪಿಂಟೊ ( ಹಾಲ್ ಮೆನೇಜರ್), ಪ್ರಾಯ್ 87 ವರ್ಸಾಂ, ಸಾಂ ತೊಮಾಸ್ ವಾಡೊ, 05.07.2024ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
June 28, 2024

Pascal Mendonca (87)

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ, ಪತಿ: ದೆ| ಸೆಲಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಚೊ. ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ. ಪ್ರಾಯ್: 87 ವರ್ಸಾ. 28-06-2024 ವೆರ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಮರಾ (01-07-2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ 4 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾ- ಬಲಿದಾನ್ ಸವೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲಿ.
June 10, 2024

ಕೊನ್ಸೆಟ್ಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

A hearty welcome to Rev. Fr. Joachim Frenandes (Managing Trustee) by Concetta Hospital, Kinnigoli