Mass Timings

  • 7am - 8am & 10am - 11am
  • 4pm - 5pm
  • 6:30am - 7am

Office Timings

  • Holiday
  • 9am - 12:30pm & 2:30pm - 5:30pm
  • 9am - 12:30pm & 2:30pm - 5:30pm

Daily News

May 28, 2024

Leena DSouza (69)

ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪತಿಣ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ(69 ವರ್ಸಾಂ) Flat no. 204, Diya Residency (ದಿಯಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ), ಕೊಂಡಿಪಲ್ಕೆ, ತುಡಾಮ್, ಪೊಂಪೈ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (28.05.2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಅನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ.
May 26, 2024

Thank You Sisters

Thank you, sisters, for your unconditional service over the years. God bless you, and all the best in your future endeavors. Thank you, sisters, for your unconditional service over the years. God bless you, and all the best in your future endeavours.
May 19, 2024

Alice Miranda(87)

ಆಲಿಸ್ ಮಿರಾಂದಾ, (87 ವರ್ಸಾಂ) ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸೊಮಾರಾ (20.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.