News – Page 4 – Kinnigoli.com

 5,877 total views

November 20, 2019

Besp 2019

 5,877 total views
November 20, 2019

Confraternity Sunday 2019

 5,763 total views
November 10, 2019

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉಬಾರ್ಲಿ

Photo Credits: Jerry Photographer  6,574 total views
November 9, 2019

cemetery Blessing

 6,915 total views
November 9, 2019

Catechism Teachers Day

 4,759 total views
November 9, 2019

First Holy Communion

 7,138 total views
November 9, 2019

jeevan jyothi camp 2019

 4,724 total views
November 9, 2019

Feast- Vincent Paul Association

 3,648 total views
November 9, 2019

Bible Quiz Competition

 5,978 total views