Local News Archives • Page 4 of 14 • Kinnigoli.com

 3,183 total views,  3 views today

August 20, 2019

ICYM yuva milan 2019

04 August 2019 ICYM Kinnigoli unit organized “Yuvamilan – 2019” on Sunday, 4th August 2019 for the youth of Immaculate Conception Church, Kinnigoli at the Immaculate […]
August 20, 2019

ICYM Synod Croass at Kinnigoli

3 August 2019 The official cross of Regional Youth Convention, started its journey to the parishes of Mangalore on 19th July 2019 from the Bishop’s house, […]
July 11, 2019

mr Ashwin Pereira donates Uniform dress and books to our Special School Students

ದಿನಾಂಕ 28 ಜೂನ್ 2019 ರಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾರವರು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‍ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  2,566 total views
July 11, 2019

mcc bank chairman donates computer to our special school

ದಿನಾಂಕ 18 ಜೂನ್ 2019 ರಂದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‍ನಲಿ ಪೆÇೀಷಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚ್ಯೇರ್‍ಮಾನ್ ರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊರವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ […]
July 8, 2019

Birthday Celebration of Our Parish Priest V. Rev. Fr Mathew Vas

 3,028 total views
July 1, 2019

‘Laudato Si’ Sunday

Immaculate Conception Church, Kinnigoli celebrated ‘Laudato Si Sunday’ on Jun 30. Saplings were Distributed to the Parishoners. At the beginning Rev. Fr Mathew Vas, the Parish […]
July 1, 2019

ICYM Kinnigoli unit organises ‘Laudato Si’ Sunday

Immaculate Conception Church, Kinnigoli celebrated ‘Van Mahotsav’ on Sunday, Jun 30. The programme was organised by ICYM unit of the parish in support to the initiative […]
June 17, 2019

YCS Varado Beginners’ Camp 2019

 2,143 total views,  3 views today
June 17, 2019

Sunday Catechism Inauguration 2019

 3,129 total views,  3 views today