Category: Local News

1

Vellankani Ward Picnic

ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಪಿಕ್‍ನಿಕ್ – ಪಾಂಬೂರ್ ಆಶ್ರಮ್, ಕಾಪು ಬೀಚ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ 35 ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ಪಾಂಬೂರ್ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಣ್...

1,953 total views, no views today