kinnigoli parish – Page 17 – Kinnigoli.com

kinnigoli parish

May 28, 2019

Farewell To Fr Sunil Pinto

May 22, 2019

YCS Picnic 2019 to Kemmannu Island

ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆ ಪಿಕ್‍ನಿಕ್ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ 25 ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೂಪೇಶ್ ತಾವ್ರೊ, ವೈಸಿಯಸ್ ಸಚೇಚಕ್ […]
May 22, 2019

YCS picnic 2019

May 8, 2019

Senior Citizens Day 2019 – II

May 8, 2019

Senior Citizens Day 2019

ICYM and YCS Kinnigoli unit organised ‘Seniors Citizens’ day ‘ celebration on Tuesday, 7th of May 2019. Rev. Fr. Ronald Cutinha, the Parish Priest of Kateel, […]
May 8, 2019

Senior Citizens Day 2019 – I

May 7, 2019

St Mary’s Central School secures 100 per cent results in class X CBSE exams

Kinnigoli, May 6: St Mary’s Central School, Kinnigoli secured 100% results in the CBSE board examination conducted this year. 16 students attended the board examination of […]
May 3, 2019

Jericho Cross at Kinnigoli Church

Jericho Cross which arrived to Kinnigoli CHurch after travelling in other parts of Diocese was welcomed on Thursday, May 02, 2019 at 5 p.m. Fr Mathew […]
May 3, 2019

Jericho Cross 2019