News – Page 4 – Kinnigoli.com

 6,017 total views

November 20, 2019

Besp 2019

 6,017 total views
November 20, 2019

Confraternity Sunday 2019

 5,902 total views
November 10, 2019

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉಬಾರ್ಲಿ

Photo Credits: Jerry Photographer  6,741 total views
November 9, 2019

cemetery Blessing

 7,064 total views
November 9, 2019

Catechism Teachers Day

 4,900 total views
November 9, 2019

First Holy Communion

 7,281 total views
November 9, 2019

jeevan jyothi camp 2019

 4,881 total views
November 9, 2019

Feast- Vincent Paul Association

 3,835 total views
November 9, 2019

Bible Quiz Competition

 6,273 total views