kinnigoli parish – Page 10 – Kinnigoli.com

kinnigoli parish

July 11, 2019

Special School – Uniform Donated

July 11, 2019

mcc bank chairman donates computer to our special school

ದಿನಾಂಕ 18 ಜೂನ್ 2019 ರಂದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‍ನಲಿ ಪೆÇೀಷಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚ್ಯೇರ್‍ಮಾನ್ ರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊರವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ […]
July 11, 2019

Special School – Computer Donated

July 8, 2019

Birthday Celebration of Our Parish Priest V. Rev. Fr Mathew Vas

 4,125 total views
July 8, 2019

Birthday- Fr Mathew

July 1, 2019

‘Laudato Si’ Sunday

Immaculate Conception Church, Kinnigoli celebrated ‘Laudato Si Sunday’ on Jun 30. Saplings were Distributed to the Parishoners. At the beginning Rev. Fr Mathew Vas, the Parish […]
July 1, 2019

Laudato Si Sunday

July 1, 2019

ICYM Kinnigoli unit organises ‘Laudato Si’ Sunday

Immaculate Conception Church, Kinnigoli celebrated ‘Van Mahotsav’ on Sunday, Jun 30. The programme was organised by ICYM unit of the parish in support to the initiative […]
July 1, 2019

ICYM Vanamahostava 2019